Sikkerhetsopplæring

Høring – forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid og forskrift om administrative ordninger

Det foreslås å fjerne unntaket for petroleumsaktivitet i Arbeidsmiljøforskriftene, slik at bl.a. sikkerhetsopplæring på G5 offshorekran og løfteredskap skal inngå i Arbeidstilsynets sertifiseringsordning, og G5 offshorekran blir tilføyd kranene som er opplistet i §10-3 i …

Høring – forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid og forskrift om administrative ordninger Les mer »

Skroll til toppen