Produkter

LSI utarbeider lærebøker, instruktørmateriell og E-læring innenfor sikkerhetsopplæring i bruk av farlig arbeidsutstyr.

Opplæringsmateriellet er spesielt tilpasset Arbeidstilsynets fastsatte opplæringsplaner for sertifisert sikkerhetsopplæring, NORSOK-standarden R-003N, Sikker bruk av løfteutstyr, og øvrige lover, forskrifter, og aktuelle standarder.

Produktene våre dekker fagområdene HMS, Kran og Løfteredskap. På grunn av stadige endringer i bransjen gjør vi vårt ytterste for å holde våre produkter oppdatert i forhold til forskrifter og annet regelverk.

For at opplæringsvirksomheter skal få en komplett løsning for undervisningen, leverer vi instruktørmateriell til alle lærebøker. Løftetabeller og signalskjema i lommeformat og som plakater gjør materiellet komplett.

LærebøkerLÆREBØKER

 • Lærebøker med en rekke bilder, illustrasjoner og arbeidsoppgaver
 • Engelsk, svensk, og polsk språk i tillegg til norsk.
 • Instruktørmateriell leveres til alle lærebøker.
 • Oppfyller opplæringsplaner for sertifisert- og dokumentert sikkerhetsopplæring.

Les mer om våre Lærebøker

 

 

 

InstruktørmateriellINSTRUKTØRMATERIELL PÅ
USB KORT

 • Pdf av boka
 • Powerpoint til alle kapitler
 • Løftetabeller / Signalskjema
 • Øvingsoppgaver med fasit
 • Videofilmer

Les mer om vårt Instruktørmateriell

 

 

 

 

LøftetabellerLØFTETABELLER OG SIGNALSKJEMA

 • Løftetabeller for Kjettingredskap, Ståltaustropper, Fiberstropper og Øyebolter
 • Signalskjema for hånd og armsignaler + radio
 • NB! Disse kan leveres med firmaprofiler

Les mer om våre Løftetabeller

 

 

 

E-læringE-LÆRING

 • Med lærebøkene som manus har vi utarbeidet E-læringskursene:
 • HMS ved bruk av arbeidsutstyr og Sikker bruk av løfteredskap.
 • Kursene kan brukes som forkurs, støtteundervisning, som del av ordinært kurs og som repetisjon.
 • I tillegg leveres en forenklet utgave av disse kursene, beregnet for den teoretiske delen av dokumentert sikkerhetsopplæring

Les mer om E-læring

 

 

ANDRE PRODUKTERAndre Produkter

LSI leverer også spesialtilpassede produkter, med bl.a. firmalogo og profilering.

Les mer om firmaprofilering på våre produkter.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt

Rull til toppen