Produkter

LSI utarbeider lærebøker, instruktørmateriell og E-læring innenfor sikkerhetsopplæring i bruk av farlig arbeidsutstyr.

Opplæringsmateriellet er spesielt tilpasset Arbeidstilsynets fastsatte opplæringsplaner for sertifisert sikkerhetsopplæring, NORSOK-standarden R-003N, Sikker bruk av løfteutstyr, og øvrige lover, forskrifter, og aktuelle standarder.

Produktene våre dekker fagområdene HMS, Kran og Løfteredskap. På grunn av stadige endringer i bransjen gjør vi vårt ytterste for å holde våre produkter oppdatert i forhold til forskrifter og annet regelverk.

For at opplæringsvirksomheter skal få en komplett løsning for undervisningen, leverer vi instruktørmateriell til alle lærebøker. Løftetabeller og signalskjema i lommeformat og som plakater gjør materiellet komplett.

LærebøkerLÆREBØKER

 • Lærebøker med en rekke bilder, illustrasjoner og arbeidsoppgaver
 • Engelsk, svensk, og polsk språk i tillegg til norsk.
 • Instruktørmateriell leveres til alle lærebøker.
 • Oppfyller opplæringsplaner for sertifisert- og dokumentert sikkerhetsopplæring.

Les mer om våre Lærebøker

 

 

 

InstruktørmateriellINSTRUKTØRMATERIELL PÅ
USB KORT

 • Pdf av boka
 • Powerpoint til alle kapitler
 • Løftetabeller / Signalskjema
 • Øvingsoppgaver med fasit
 • Videofilmer

Les mer om vårt Instruktørmateriell

 

 

 

 

LøftetabellerLØFTETABELLER OG SIGNALSKJEMA

 • Løftetabeller for Kjettingredskap, Ståltaustropper, Fiberstropper og Øyebolter
 • Signalskjema for hånd og armsignaler + radio
 • NB! Disse kan leveres med firmaprofiler

Les mer om våre Løftetabeller

 

 

 

E-læringE-LÆRING

 • Med lærebøkene som manus har vi utarbeidet E-læringskursene:
 • HMS ved bruk av arbeidsutstyr og Sikker bruk av løfteredskap.
 • Kursene kan brukes som forkurs, støtteundervisning, som del av ordinært kurs og som repetisjon.
 • I tillegg leveres en forenklet utgave av disse kursene, beregnet for den teoretiske delen av dokumentert sikkerhetsopplæring

Les mer om E-læring

 

 

ANDRE PRODUKTERAndre Produkter

LSI leverer også spesialtilpassede produkter, med bl.a. firmalogo og profilering.

Les mer om firmaprofilering på våre produkter.

Skroll til toppen