FAQ: Regelverk

Innholdsfortegnelse

1. Hvilke endringer forventes i regelverket i nær framtid?

Oppdatert oversikt over pågående høringer finner du her:

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/horinger/

I november 2021 ble det sendt ut høringsforslag som i hovedsak gjelder forholdet om at all Petroleumsaktivitet på land og til havs skal omfattes av Arbeidstilsynets regelverk om bl.a. opplæring av arbeidstakere og kontroll av arbeidsutstyr.

Endringene forventes innført i løpet av 2022.

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/horinger/forslag-til-endringer-i-forskrift-om-utforelse-av-arbeid-og-forskrift-om-administrative-ordninger-2021/horingsnotat-forslag-til-endringer-i-forskrift-om-utforelse-av-arbeid-og-forskrift-om-administrative-ordninger/#2.Oppsummering 

Skroll til toppen