Opplæringsplaner

Sertifiseringsordningen for sakkyndig kontroll og sikkerhetsopplæring ble opprettet i 1998. Hensikten er å sikre en tredjepartsverifisering for kran, truck og anleggsmaskiner. Å bekrefte samsvar med gitte krav omfatter både teknisk sikkerhetskontroll av utstyr og sikkerhetsopplæring av førere av arbeidsutstyr.

Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll og sikkerhetsopplæring.

Oversikt over arbeidsutstyr med krav om sertifisert sikkerhetsopplæring.


En oversikt over opplæringsmoduler og tilhørende opplæringsplaner er tilgjengelig under:


Modul 1: Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
Skroll til toppen