Frist for innspill på reviderte opplæringsplaner 26. april

 

Invitasjon til innspel på forslag om endringar i planane for opplæring gitt av sertifisert verksemd

Arbeidstilsynet har forslag til endringar i opplæringsplanane for løfte- og stablevogner for gods og inviterer til å gje innspel på forslaga.

Status og frist til å gje innspel

  • Status: ope for innspel
  • Frist: 26. april 2024

Kva er foreslått endra?

Partane i «Samarbeidsrådet for sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll» ga Arbeidstilsynet råd om å utarbeide forslag til endringar i opplæringsplanane for å gjere det meir tydeleg kva som inngår i den grunnleggjande opplæringa for løfte- og stablevogner for gods. Arbeidstilsynet inviterer alle som ynskjer, til å gje innspel.

Bakgrunn og grunngjeving for endringsforslaget går fram av notatet.

Notat, vedlegg og innspelsliste

NB! Alle inviteres til å gi innspill, og se forslag og mer informasjon HER

Skroll til toppen