Lærebøker

LSI utvikler i hovedsak lærebøker innenfor HMS, Kran og Løfteredskap, hvor hovedfokus er sikkerhetsopplæring i skole, opplæringsvirksomheter og andre bedrifter.

Vi har i dag seks forskjellige fagbøker på norsk innenfor områdene. I tillegg er to av bøkene oversatt til engelsk, to bøker er utviklet for det svenske markedet, og en bok er oversatt til polsk. Bøkene blir brukt både i undervisning og som oppslagsverk for både bedrifter og myndigheter.

Dette gjør at vi i dag selger lærebøker ikke bare i Norge, men også til andre deler av verden.

Alle våre lærebøker har utstrakt bruk av bilder og illustrasjoner, slik at også de med lese- og skrivevansker skal få en enklere forståelse av innholdet.

LSI har følgende bøker:

 • Bok 1.1 – HMS Bruk av arbeidsutstyr
 • Bok 1 – Sikker bruk av løfteredskap
 • Bok 2 – Håndbok for anhukere
 • Book 3 – Handbook for slingers
 • Bok 4 – Kontroll av løfteredskap
 • Bok 5 – Sikker bruk av traverskraner
 • Bok 6 – Sikker bruk av lastebilkraner
 • Book 7 – Safe use of overhead travelling Cranes
 • Bok 8 – Säkra lyft och lasthantering
 • Bok 9 – Podrecznik dla hakowyck
 • Bok 10 – Handbok för lastkopplare
 • Bok 11 – Sikker bruk av fastmonterte hydrauliske kraner ( G20 )
 • Bok 12 – Opplæringsbok for kranførere
 • Bok 13 – Sikre løfte- og riggeoperasjoner

BESTILL LÆREBØKER

Materiellportalen hos NOORSIVåre lærebøker innenfor HMS, Kran og Løfteredskap
bestilles fra NOORSI på Materiellportalen.

Svenske og engelske lærebøker for levering i Sverige,
bestilles hos KIWA Inspecta.

Skroll til toppen