Tjenester

LSI bistår bl.a. med:

– Kartlegging av opplæringsbehov i bedrift
– Ulykkesgranskning for politi / forsikring
– Forsøk og testing av kraner og  løfteredskap
– Rådgivning
– Foredrag i inn og utland.

Kranulykke
Inspecta Krandagarna
Skroll til toppen