Tjenester og eksperthjelp

LSI bistår med tjenester og eksperthjelp

LSI har i 20 år bistått offentlige og private aktører i forbindelse med risiko, ulykker og sikkerhetsvurderinger.

-Ulykkesgransking for politi og forsikring
– Forsøk og testing av kraner og løfteredskap
– Rådgiving
– Foredrag i inn- og utland