Bruk av mobilt arbeidsutstyr i forbindelse med laste- og losseoperasjoner

Mobilt arbeidsutstyr, for eksempel kompaktlaster, truck og arbeidslifter, kan medføre risiko når det brukes i forbindelse med laste- og losseoperasjoner.

Bakgrunn

Havarikommisjonen (SHK) har avgitt rapport etter ulykken om bord i Mercator den 12. november 2018, der en matros omkom etter å ha kommet i klem mellom skuff og førerhus på en kompaktlaster.

SHK viser i rapporten til at sikkerhetsfunksjoner på kompaktlasteren var frakoblet, og at arbeidet med kompaktlasteren ikke var risikovurdert.

Det var heller ikke utarbeidet prosedyrer for sikker bruk eller vedlikehold og kontroll av maskinen. Rapporten gav en sikkerhetstilrådning til Sjøfartsdirektoratet som gjelder regelverk om krav til bruk, vedlikehold og kontroll av mobilt arbeidsutstyr om bord på fartøy.

Sjøfartsdirektoratet mottar også andre rapporter etter alvorlige hendelser knyttet til bruk av mobilt arbeidsutstyr om bord. Mobilt arbeidsutstyr kan være en del av fartøyets utstyr, men blir også gjerne tatt om bord under laste-/losseoperasjoner og betjenes ofte av skipets mannskap.

Les hele nyhetsmeldingen og last ned rapporten her

Les mer om sjøfartsdirektoratets regelverk i denne læreboka 

Skroll til toppen