FAQ: Sikkerhetsopplæring

Innholdsfortegnelse

1. Hvilke opplæringsplaner gjelder for sertifisert sikkerhetsopplæring under Arbeidstilsynet?

Ny utgave av alle opplæringsplaner for sertifisert sikkerhetsopplæring under Arbeidstilsynet ble presentert 13. juli 2022.

2. Hvilke opplæringsplaner gjelder for sertifisert- og dokumentert sikkerhetsopplæring under Petroleumstilsynet?

Ny utgave 2 av alle opplæringsplaner for sertifisert- og dokumentert sikkerhetsopplæring av arbeidsutstyr under Petroleumstilsynet ble presentert 2. mai 2022, og i juni/juli 2022

https://www.ptil.no/fagstoff/utforsk-fagstoff/fagartikler/2022/opplaringsplaner-for-bruk-av-arbeidsutstyr/

3. Hvor finnes opplæringsplaner for områder som ikke omfattes av sertifisert sikkerhetsopplæring under Arbeidstilsynet?

Skroll til toppen