Høringer om endringer i arbeidsmiljøforskriftene og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet har sendt forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene og forskrift om HMS-kort for bygge- og anleggsplasser på høring.

Høringsfrist er 30. april 2021.

Høringsbrevet på tilsammen 40 sider foreslår bl.a. å ta inn tillegg om følgende i:

Forskrift om utførelse av arbeid;

  • ny definisjon av gravearbeid i §1-4 nr. 20
  • større endringer i hele kapittel 21 om gravearbeid

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning;

  • Nye tilleggskrav til risikovurdering i  §7-3
  • Nye tilleggskrav til kvalifikasjoner og opplæring i §8-2

HMS-forskriften;

  • nytt virkeområde også for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere

Last ned alle høringsdokumenter her

Skroll til toppen