Toppmeny

Hydro øver med dataspill først, for både unge og eldre

Avansert kran: Morten Snyen Stangeland er operatør i Hydros pilotanlegg på Karmøy og styrer fra denne cockpiten de fleste arbeidsoperasjoner som gjennomføres i driften i elektrolysehallen.

HYDRO ØVER MED DATASPILL

Trente dataspill før de begynte i Hydros hypermoderne pilotanlegg

– Vi slipper å lære på den harde måten.

I spillet kan vi prøve ut forskjellige tiltak eller virkemidler uten at det får vidtrekkende konsekvenser og uten at vi risikerer å gjøre noen skade. Vi slipper å lære på den harde måten, sier Morten Snyen Stangeland, ung operatør ved pilotanlegget på Karmøy.

Fra cockpiten i kranen styres og overvåkes storparten av aktiviteten i elektrolysecellene. På gulvet under kran og cockpit, er det nå svært få operatører som har sin arbeidsplass. Men det kreves fortsatt noe manuell innsats, blant annet ved tapping av produsert metall og under målinger i elektrolysebadet.

Avansert kran: Morten Snyen Stangeland er operatør i Hydros pilotanlegg på Karmøy og styrer fra denne cockpiten de fleste arbeidsoperasjoner som gjennomføres i driften i elektrolysehallen. Foto: Hydro/Marius Motrøen

De unges arena

– Dette er en ny og spennende måte å spre kunnskap på. Vi har sett at spillbaserte løsninger kan egne seg på flere områder i Hydro, sier Hestetun. Hun legger til at i 2019 vil forhåpentligvis flere av Hydros metallverk kunne ta dataspillet i bruk.

– Vi må møte de unge på deres arena. Bruk av spillteknologi kan virke motiverende for ungdom som vil satse på utdanning til jobber i vår industri, sier fabrikksjef ved Hydros metallverk på Karmøy, Ingrid Heradstveit Guddal.

Hun kan fortelle om positive tilbakemeldinger om god læringseffekt også fra eldre arbeidstakere som har vært hos Hydro lenge og som har fått anledning til å leke seg med ulike parametere i spillet. Metallverkssjefen på Karmøy åpner nå for bruk av spillteknologi til opplæring på flere områder, blant annet innen sikkerhetsopplæring og i ulike sider av HMS-arbeidet.

Les hele mer i hele reportasjen på www.tu.no

————————————————————————————————————————–
Les også tidligere nyhetsmelding fra LSI om utarbeidelsen av Norm for bruk av E-læring og simulator i sertifisert sikkerhetsopplæring

Klikk på bildet.