Toppmeny

Sertifisering som fiske- og fangstfartøy og lasteskip

Nytt rundskriv erstatter RSV 1-2015 for fiske og fangstfartøy som også ønskes sertifisert som lasteskip.

En del fiskefartøy ønskes sertifisert som lasteskip for å kunne utføre operasjoner som krever slik sertifisering.

Sertifisering som fiske- og fangstfartøy gir ikke anledning til å drive annen virksomhet enn fiske og fangst, jf. blant annet definisjonene av fiske- og fangstfartøy og lasteskip i forskrift 1. juli 2014 nr. 1072 om bygging av skip og forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 m og derover.

Søknad om dobbelsertifisering eller endring av fartøytype

Før Sjøfartsdirektoratet begynner behandlingen av en søknad om sertifisering som lasteskip skal rederiet foreta en gjennomgang av de to forskriftsregimene for å avdekke avvik og nødvendige tiltak i forhold til regelverket.

Se nyhetsmeldingen på www.sjofartsdir.no

Utvikling og hosting: Senson AS