Toppmeny

Personelltransport på fartøy

Bruk av heis til personelltransport

Sjøfartsdirektoratet registrerer fra tid til annen ulykker der bruk av heis ved transport av personell har ført til alvorlige personskader.

Krav

Dersom heis benyttes til personløft i den daglige driften, skal denne utformes, bygges, installeres, utrustes og testes etter internasjonal standard (ISO) 8383 «Lifts on Ships – Specific Requirements» 3.

Unntak

Ved bruk av løfteinnretninger til personløft ved midlertidig arbeid i høyden, gjelder ASH-forskriften 5 § 2-2 om risikovurdering, § 9-4 om arbeid i høyden og vedlegg 1 om bestemmelser om bruk av arbeidsutstyr til midlertidig arbeid i høyden.

Det understrekes med dette at heis som brukes til å frakte personell skal være sertifisert for formålet.

Les mer i nyhetsmeldingen fra www.sjofartsdir.no

Utvikling og hosting: Senson AS