Vet du hva flest dør av på jobb i Norge i dag?….delta gratis på Arbeidstilsynets Webinar 4. mars.

Arbeidstilsynet

Foto: www.Lsi-bok.no

Webinar: Hva er tilstanden i norsk arbeidsliv, og hvordan vil det se ut om 10 år?

Vet du hva flest dør av på jobb i Norge i dag? Eller hva som er den vanligste grunnen til sykefravær?

Er du nysgjerrig på hva Arbeidstilsynets egne inspektører ser av trender og utviklingstrekk i arbeidslivet?

4. mars slipper vi tre nye kunnskapsrapporter. I tillegg til å besvare spørsmålene over, forsøker vi også – basert på kunnskap og analyser – å spå hva som kommer til å påvirke fremtidens arbeidsliv.

  • Når: 4. mars kl. 13.00-14.00
  • Hvor: arbeidstilsynet.no/webinar
  • Påmeldingsfrist: 1. mars kl. 12.00

Innhold

De tre rapportene baserer seg på ulike kilder til kunnskap, og belyser samlet sett arbeidsmiljøtilstanden fra flere vinkler. Disse rapportene er viktige kunnskapsunderlag for oss i Arbeidstilsynet, når vi skal prioritere hvilke tema og næringer vi bør fokusere på i vår aktivitet.

Vi ønsker å dele denne kunnskapen slik at andre også kan bruke den, for eksempel partene i arbeidslivet, bedriftshelsetjenester, andre myndigheter og virksomhetene selv. Det kan bidra til at alle gode krefter drar i samme retning i arbeidet med å sikre at norske virksomheter jobber godt med eget arbeidsmiljø.

Rapporten Risikobilde beskriver hva som er de mest alvorlige og omfangsrike arbeidsmiljøutfordringene i norsk arbeidsliv.

Rapporten Signal presenterer erfaringer fra våre tilsynsinspektører. De beskriver arbeidsmiljøutfordringer i ulike næringer, og utfordringer med arbeidslivskriminalitet de møter i sitt arbeid.

Rapporten Utsikt presenterer utviklingstrekk og drivere som sannsynligvis vil være viktige i fremtidens arbeidsliv og arbeidsmiljø de nærmeste tiårene.

I webinaret møter du avdelingsdirektør for arbeidsmiljø og regelverk Monica Seem, og redaktørene for rapportene Anne Marie Lund Eikrem, Morten Støver og Ole Magnus Theisen.

Les mer om webinaret her

Meld deg på webinaret her