Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn av både HENT AS og Kranor AS, som begge har status som mistenkt i saken, heter det i en pressemelding fra Trøndelag statsadvokatembeter.

For saken mot Kranor AS er det vist til at Arbeidstilsynet ikke har funnet brudd på gjeldende lovgivning. Statsadvokatens konklusjon blir følgelig at saken henlegges som intet straffbart forhold er bevist.

Saken mot HENT AS henlegges og overføres til Arbeidstilsynet for behandling i forvaltningssporet og vurdering av overtredelsesgebyr, står det i meldingen.

I politiets påtegning til saken fremgår det at etterforskningen ikke utover enhver tvil kan fastslå årsaken til kranveltet.

– Med bakgrunn i sakkyndig rapport, geoteknikk og statistikk legges det imidlertid til grunn at den mest sannsynlige årsaken til kranvelten var at avstanden mellom betongvegg/hulldekke over kjeller og kranunderstellets fundamentballast var så liten at det har oppstått kontakt.

Les mer i www.adressa.no