Riktig kantsikring på stillas redder liv

Fall i samband med arbeid i høgda er ei av dei vanlegaste årsakene til skader og dødsfall på norske arbeidsplassar.

Rett kantsikring i samband med for eksempel takarbeid, er livsviktig. 

Mann med hjelm og sikkerhetsstrikk festet til rekkverk jobber i høyden

VIKTIG MED KORREKT SIKRING: Rett kantsikring kan hindre at arbeidstakar fell ned i samband med arbeid i høgda. FOTO: Arbeidstilsynet

– Ofte opplever vi at stillas, med standardrekkverka sine, blir nytta som kantsikring opp mot tak, og då som einaste sikring. Det er ikkje haldbart, seier senioringeniør Rolf Engstrøm i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet har gått gjennom ei rekke brukarrettleiingar etter ei fallulykke der ein arbeidstakar døydde. Stillaset var ikkje trygt nok og mangla kantsikring. Gjennomgangen viste at mange brukarrettleiingar på oppsett av stillas manglar nødvendig informasjon for å vere trygge når det blir utført arbeid på tak.

– Alle stillas skal oppfylle nødvendige standardar for å vere trygge. Brukarrettleiingar skal gi tilstrekkeleg rettleiing for korrekt montering av stillaset, seier Engstrøm.

Ikkje alle brukarrettleiingar er gode nok

I tillegg viste gjennomgangen at det manglar informasjon og dokumentasjon frå firma som sertifiserer stillas. Særleg gjeld dette bruk av kantsikring ved arbeid på tak. Ein kantsikring vil hindre at arbeidstakarar fell ned. Det finst eigne standardar for sertifisering og godkjenning av stillas og produkt for kantsikring.

– Brukarrettleiingar skal gi tilstrekkeleg rettleiing for korrekt montering av stillaset. No vil vi at stillasentreprenørar, arbeidsgivarar, opplæringsverksemder og brukarar set seg grundig inn i avgrensingane og krava som gjeld for dei spesifikke stillastypane som blir brukte. Dette kan bidra til å sikre eit trygt arbeidsmiljø som er i samsvar med gjeldande standardar, seier Engstrøm.

Les hele nyhetsmeldingen HER