Veidekke-skolen har plukket opp dropout-elever i 20 år

I 20 år har Veidekke Entreprenør gjennomført tiltaket Skole på Byggeplass, et prosjekt for ungdommer mellom 18 og 25 år som har droppet ut av videregående skole.

Får kompetansebevis

Han forteller at elever fra de fem siste årskullene har resultert i 44 lærekontrakter i tolv ulike bedrifter.

– Av de 14 elevene vi har nå, har ingen prøvd seg på byggfag på skolen. Ingen av dem har heller fullført videregående opplæring. Nå får de et kompetansebevis fra Jessheim videregående skole, som kommer hit en dag i uka. De andre fire dagene har vi undervisningsregien, sier Hermansen.

Det mest positive med skolen vår, er å se at elever som tidligere har mislyktes med videregående skolegang, nå klarer seg bra, sier skolelederen i Veidekke.

Les mer på www.bygg.no