Sjøfartsdirektoratet inviterer havbruksnæringen til miniseminar

I etterkant av TEKMAR i Trondheim 6. desember, arrangerer Sjøfartsdirektoratet et miniseminar for havbruksnæringen. På agendaen står dagsaktuelle temaer som sikkerhetsstyringssystem og kommende kvalifikasjonskrav for førere av mindre lasteskip.

Sjøfartsdirektoratet har i 2017 sikkerhetsstyring som fokusområde. Dette vil bli videreført til 2018 med spesielt fokus på operasjonell sikkerhet på mindre fartøy.

På miniseminaret vil Sjøfartsdirektoratet gi informasjon om hva våre forventninger er til slike system for mindre skip. I tillegg vil SalMar dele deres erfaringer rundt sikkerhetsstyring og Sintef vil holde et foredrag om status og utfordringer for risikostyring i havbruksoperasjoner.

Program og mer informasjon finner du her.