Trøndersk HMS konferanse 3. mars 2020

EBA, Håndverkerforeningen, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet Midt-Norge inviterer byggebransjen i Trøndelag til Årets HMS konferanse. Årets konferanse har blant annet fokus på elementmontasje og oppfølging av fjorårets nye regler for innleie.

Målgruppe

Ledere, mellomledere, prosjektledere, tillitsvalgte, HMS-ansvarlige, byggherre, driftsledere, eiendomsutviklere, rådgivere og offentlige myndigheter

Kursinnhold

«Også årets HMS-konferanse vil ha et flerdelt fokus. Vi setter blant annet fokus på hva som skjer etter innføringen av de nye reglene for innleie i byggebransjen.

  • Vi retter også fokus på montasje av betongelementer.
  • Hva er viktig for å sørge for at monteringen skjer i tråd med forutsetningene for dimensjoneringen?
  • Hva er særlig viktig for å unngå personskader under monteringsarbeid?
  • Hva erfarer Arbeidstilsynet i sine tilsyn?

KLIKK og les mer om HMS konferansen som gjennomføres på Scandic Nidelven

Les om elementmontering i vår lærebok

KLIKK  og bestill 10. utgave av boka