Arbeidstilsynet – Seminar om Maskinsikkerhet

Bruk og vedlikehold av maskiner og arbeidsutstyr

Statens hus i Trondheim, onsdag 15. april 2020

I arbeidslivet skjer det mange skader og ulykker, og de fleste ulykkene skjer i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr.

  • Bli med på gratis seminar om maskinsikkerhet!  

På dette arrangementet vil Arbeidstilsynet gjennomgå krav til risikovurdering, tilrettelegging og opplæring, krav til vedlikehold og vern på maskiner og arbeidsutstyr.

Arrangementet er aktuelt for:

  • bedriftsledere
  • verneombud
  • teknisk personell
  • tilsynspersonell
  • ansatte i bedriftshelsetjenester

Arrangementet er gratis!

KLIKK og les mer om seminaret på arbeidstilsynet.no

Les mer om krav til kontroll og vedlikehold i vår HMS bok med utdrag fra aktuelt regelverk.

Klikk på boka og bestill