Den 60 tonn tunge mobilkranen sto på en byggeplass i Sande i Vestfold da den plutselig veltet, knuste to biler og skadet en lastebil.

Lastebilsjåføren satt i lastebilen da han så at kranen var i ferd med å velte. Han rygget i panikk og kom seg ut rett før kranen traff.

Utrolig nok ble ingen personer skadet i velten som skjedde 12. november. Nå har Arbeidstilsynet kommet med kraftig kritikk mot Mikkelsen Kran og Transport, som eier kranen.

  • Kranens sikkerhetssystem var programmert feil. Den var innstilt på 16 tonn motvekt, men den hadde ikke montert motvektene.
  • Ingen av støttebeina var sikret med låsebolter.
  • Manglende kartlegging og vurdering av risiko.
  • Maskinspesifikk opplæring (kranfører manglet tilstrekkelig erfaring)
  • Bedriften mangler verneombud, noe regelverket krever.

Arbeidstilsynet stiller seg også kritisk til at kranføreren fikk styre en mobilkran på egen hånd, selv om personen som gav opplæringen mente at kranføreren ikke var kompetent.

Les mer om Arbeidstilsynets foreløpige rapport på www.nrk.no