Tilsynesetatenes fellesaksjon 2016 er igang

Hva driver egentlig naboen med?

Tenk deg et industriområde, en forsyningsbase eller et kjøpesenter – steder hvor mange virksomheter er samlet på et avgrenset område.

Skjer det en ulykke der, kan det få store konsekvenser for naboen.

•             Tilsynsaksjonen skal bidra til at virksomheter som holder til i konsentrerte næringsområder, samordner seg og har en helhetlig plan for helse-, miljø- og sikkerhetsutfordringene.

•             Ifølge regelverket (internkontrollforskriften) skal virksomheter som ligger tett sammen, avtale hvem av dem som skal ha ansvaret for å samordne internkontrollen for felles aktiviteter eller områder.

Les mer på regelhjelpen