Regelverksarbeid Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets regelverksforum og partene har jevnlig møter for regelendringer i Arbeidsmiljøforskriftene.

Neste forventede endring vil skje 01.01.2017, men arbeidet for endringer i 2018 er igangsatt.

Se planen for regelendringer her