Årsrapporter fra de regionale verneombudene

Regionale verneombud i bygg og anlegg

90 % av besøkene til de regionale verneombudene i bygge- og anleggsbransjen gjør, er til små- og mellomstore virksomheter som ikke har egne valgte verneombud.

Kjerneaktiviteten til de regionale verneombudene (RVO-ene) består i å gi gode råd og å gi ut veiledningsmateriell til bedrifter og arbeidstakere de treffer ved sine besøk på bygg- og anleggsplassene. De veileder virksomhetene i bl.a. forebygging av ulykker.

Les nyheten og last ned rapporten her