Skanska og Veidekke opphever midlertidig forbud mot bruk av Grade 100 løftekjetting

Foto: www.Lsi-bok.no

Veidekke og Skanska innførte i oktober et midlertidig forbud for bruk av Grade 100 løftekjetting i alle deres prosjekter.

Nå er dette midlertidige forbudet opphevet.

Skanska og Veidekke sier i en felles pressemelding onsdag at det midlertidige forbudet ble innført for å forebygge nye hendelser som en naturlig følge av sikkerhetstenkningen i begge selskapene.
De søkte derfor bistand fra KranTeknisk Forening (KTF) for å samle informasjon som kunne bidra til å klargjøre om Grade 100 kjetting er et produkt som egner seg for bruk i norsk bygg- og anleggsbransje.

Strekktesting av brukte Grade 100 kjettinger er gjennomført av KTF.

– KTFs rapport er basert på faktagrunnlag og utførte tester. Den konkluderer med at det ikke er grunnlag for å fraråde bruk av Grade 100 kjetting i bygg og anlegg. Rapporten beskriver videre at løfteredskap i bygg og anlegg som er i bruk over tid vil få slitasje og bære preg av den bruk det har vært utsatt for. Det anbefales derfor at bransjen fokuserer mer på riktig bruk og oppbevaring for å unngå skader, samt bedre førbrukskontroll for å ta ut utstyr med feil og skader.

Skanska og Veidekke vil følge opp tiltak for å forbedre rutiner som beskriver oppbevaring, behandling og førbrukskontroll av kjettingredskaper, skriver selskapene i meldingen.

Last ned hele rapportenwww.ktf.no

Les mer også på Bygg.no

Les mer om Grade 100 kjetting i LSI-s lærebøker: