Arbeidstilsynets årsrapport for 2021

Arbeidstilsynet legger nå ut sin årsrapport for 2021

 

Årsrapporten gir et innblikk hvordan vi jobbet i 2021, hvilke tiltak som ble gjennomført og de resultatene det ga.

Arbeidstilsynet har flere virkemidler for å påvirke virksomheter til å arbeide systematisk forebyggende med arbeidsmiljøet og tilsyn er en av disse. Andre virkemidler er veiledning, tverretatlig samarbeid, forvaltningsoppgaver og regelverksarbeid.

Les og last ned hele rapporten her:  Arbeidstilsynets årsrapport for 2021.

Relaterte artikler

Bildet viser en arbeider som jobber på toppen av et tak. Han holder treverk.
Nyhet

Dette prioriterer Arbeidstilsynet i 2022

Arbeidstilsynet skal bidra til at virksomhetene arbeider godt med eget arbeidsmiljø. I tillegg jobber vi for at arbeidstakere…

Publisert 16.03.2022