Skal gi entreprenører karakter i HMS

Både Gorm Frimannslund i Bane NOR og Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen åpner for å evaluere entreprenørenes HMS-arbeid.

– Vi skal innføre karakterbok, sier Gustavsen.

Jeg er veldig sterk tilhenger av standardisering, og tror på felles krav til opplæring. Det er noe vi må komme lenger på.

Det er viktig at vi vet hva entreprenørene kan og har av sikkerhetsopplæring, slik at vi vet hva vi kan forvente, sier han.

Les mer fra SHA dagene på www.bygg.no