Kværner Stord sikret milliardkontrakt med Statoil

Kværner har fått oppdraget med å oppgradere Njord A-plattformen.

Avtalen har en verdi på rundt 5 milliarder kroner og vil utgjøre rundt 3.000 årsverk.

Milliardkontrakten blir undertegnet på Kværners anlegg på Stord fredag. Den er en totalkontrakt for oppgradering av Njord A-plattformen, og innebærer full oppgradering av skrog og plattformdekk.

Les mer på www.aftenposten.no

Les også om kontrakten på www.sysla.no

Kværner Stord får avtale verdt fem milliarder med Statoil

LSI – Kommentar: Vi gratulerer Kværner Stord med oppdraget og gleder oss til fortsatt samarbeid om HMS og sikkerhetskompetanse.