125.000 kroner for brot på arbeidsmiljølova,

Nordfjord Kjøtt aksepterer bot

Nordfjord Kjøtt betaler ei bot på 125.000 kroner etter at tilsett mista finger i arbeidsulykke.
Alle tilsette må gjennomføre grundig sikkerheitsopplæring på alle maskiner ein skal operere.