SINTEF overtar sertifisering av stillasprodukter

Overgangsordning

Frem til 30. juni 2016 var det Arbeidstilsynet som utstedte typegodkjenning for stillasprodukter i Norge.

Stillasprodukter som er typegodkjent av Arbeidstilsynet kan omsettes inntil tidspunktet som er angitt på typegodkjenningen, se Produsentforskriftens §4-6.

– Firmaer som produserer eller omsetter stillaser i Norge, og som ikke har typegodkjenning fra Arbeidstilsynet, kan henvende seg til oss for å få utstedt produktsertifikat for de aktuelle produktene. Det samme gjelder firmaer med typegodkjenninger fra Arbeidstilsynet som utløper, sier forskningssjef Jan Olav Hjermann i SINTEF Byggforsk.

Les mer om den nye sertifiseringsordningen for stillasprodukter her