Doktorgrad skal bedre sikkerheten i havbruksnæringa

Et nytt doktorgradsprosjekt i regi av SINTEF Fiskeri og havbruk og EXPOSED skal gjøre arbeidshverdagen for ansatte i havbruksnæringen sikrere.

– Havbruksnæringa vokser og det er behov for å systematisere kunnskapen og komme fram til en beste praksis når det gjelder sikkerhetsstyring.

Løfteoperasjoner i fokus

– Et spesielt fokus vil ligge der det skjer flest alvorlige personulykker, nemlig under løfteoperasjoner med kran, og der det er fortøyninger og liner i spenn. Her vil vi se på hvordan vi kan sikre operasjonene som utføres på dekk.

Vi må se på arbeidsprosedyrer både på utstyr og innredning, teknisk utstyr og utformingen av disse.

Les om prosjektet på www.sintef.no