Rapport som kan redde liv i Landbruket

Rapporten «Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket» lanseres i dag.

– Alle har noe å lære av denne, mener HMS-ansvarlig i Norges Bondelag.

Ett av de 20  tiltakene forskerne foreslår for å redusere ulykkesrisikoen, er å snakke og skrive så ofte og jevnlig som mulig om helse, miljø og sikkerhet (HMS) fordi HMS er ferskvare og oppmerksomhet om ulykker i seg selv er forebyggende., sier Inger Johanne Sikkeland.

Les mer på www.bondelaget.no og last ned rapporten