SHT – Rapport om sjøulykke med arbeidsbåt ifm. bruk av kran

Rapport om sjøulykke med arbeidsbåten Målfrid, LG4857, forlis utenfor Storøy, Nord-Karmøy 12. mai 2017

Under arbeid ved et oppdrettsanlegg utenfor Storøy fikk arbeidsbåten Målfrid et bunnringstau på propellen. For å få løs tauet fra propellen forsøkte besetningen å bruke fartøyets kran for å løfte på neste bunnringstau samtidig som inspeksjonsluken over propellen var åpen. Dette førte til at vannet strømmet fritt inn i styrbord skrog.

Fartøyet forliste, men begge de to om bord overlevde ulykken.

Rederiets spesifisering av opplæring for mannskapene var mangelfull. Dette i kombinasjon med varierende kompetanse hos de som skulle lære opp andre sikret ikke at de ansatte hadde nødvendig kompetanse for å gjennomføre fartøysoperasjonen på en sikker måte.

Havarikommisjonen retter en sikkerhetstilråding til rederiet i denne forbindelse.

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2018/06T

Statens havarikommisjon for transport tilrår Norway Royal Salmon ASA å gjennomføre en kartlegging av kompetansebehovet ved fartøysoperasjoner for sine ansatte og iverksette nødvendige tiltak for å dekke behovet.

Les hele nyhetsmeldingen fra www.aibn.no

Download Last ned rapport

 

Sikker bruk av kran på arbeidsbåt:

LSI har utarbeidet, Bok 11 – Sikker bruk av fastmonterte hydrauliske kraner

Læreboka er spesielt utarbeidet for kranførere, men vil også være et svært nyttig oppslagsverk for bl.a. Kranfører, Arbeidsgivere, HMS-ansvarlige, sakkyndige virksomheter, kontrollforetak, leverandører, rederier og tilsynsmyndigheter.

Læreboka har 240 sider fordelt på 15 kapitler, og inneholder tilsammen 580 fargebilder og illustrasjoner om bruk av fastmonterte hydrauliske kraner.

Se utdrag fra boka 

Boka bestilles på 
Materiellportalen.no