Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg

Samarbeid for sikkerhet i bygg- og anleggsnæringen er tildelt midler fra fondet for regionale verneombud i bygg og anlegg.
Av Redaksjonen

 Publisert 15.11.2018 08:59

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) er en videreføring av Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring fra 2014, heter det i et nyhetsbrev fra EBA.

Aktører fra hele næringskjeden samarbeider om å sikre deling og læring, utarbeide verktøy og bransjenormer og bidra til økt samarbeid i næringen

Les mer på www.hmsmagasinet.no