Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø

Sikkerhetsforum i PTIL hadde 16. november 2016 møte om et av de vanskeligste temaene Sikkerhetsforum prioriterer:

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø.

Presentasjoner fra møtet er tilgjengelige og omhandler bl.a.

  • Hvordan unngå at endringer i kontrakter får uheldige konsekvenser for HMS?
  • Pågående granskinger bl.a.  Goliat – Alvorlig personskade under vinsjeoperasjon – 25.6.2016

Se møtereferat og hele nyhetsmeldingen på www.ptil.no