Arbeidstilsynet har ny strategi fra 1. januar 2017.

Arbeidstilsynet har en ny strategi som virker fra 1. januar 2017.

I denne strategien er satsingen på å bekjempe arbeidslivskriminalitet tydeliggjort sterkere enn tidligere. For å kunne arbeide mer med de mest useriøse, må vi gjøre en enda tydeligere prioritering av hvor vi gjennomfører tilsyn.

Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn hos cirka en av 17 virksomheter hvert år. Vi må derfor velge bort mange for hver vi velger å besøke. Når vi skal bestemme oss for hvilke vi skal gjennomføre tilsyn hos, er det mange hensyn å ta.

Manglende forebygging av arbeidsrelaterte dødsfall, skader og sykdom koster samfunnet cirka 30 milliarder i året.

Godt HMS er lønnsomt både for ansatte, virksomheten og samfunnet, jeg er derfor glad for at mange virksomheter ser positivt på å få besøk fra oss, sier Borghild Lekve, fungerende direktør i Arbeidstilsynet.

Les hele nyhetsmeldingen fra Arbeidstilsynet 

Last ned Arbeidstilsynets strategi 2017-2019 her: