Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Etter høringer i 2016 har Arbeids- og sosialdepartementet fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene.

Endringene gjelder fra 1. januar 2017.

Presisering av krav til arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring

Det er foretatt en presisering i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3 Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring ved å skille på opplæringskrav til minikraner og andre mobilkraner.

Endringen innebærer at minikraner med løftekapasitet til og med 2 tm skal ha dokumentert sikkerhetsopplæring etter §§ 10-1 og 10-2, og at mobilkraner med større kapasitet enn 2 tm krever sertifisert sikkerhetsopplæring etter § 10-3.

Kommentar fra LSI.

Forskriftsendringen viderefører konklusjonen fra 2010 om at grunnleggende sikkerhetsopplæring skal gjennomføres som vist i illustrasjonen under:

Forskriftsendringen berører imidlertid kun et fåtall mobilkraner (minikraner) med løftekapasitet mindre enn 2tm i Norge (færre en 20 stk).  Regelendringen kunne gjerne ventet til §10-3  er blitt revidert med tanke på uheldig formulering om traverskraner, og manglende virkeområde for bl.a. kraner montert på traktor.

Forskriftene mangler fortsatt definisjoner av alle kraner, og det er å håpe at det igangsettes et arbeid med dette slik at man får en «knagg» å henge regelverk om bl.a kraner på.

Les mer om forskriftsendringen på www.regelhjelp.no

Les nyhetsmeldingen på www.arbeidstilsynet.no