Laveste skadetall i bygg- og anleggsbransjen siden 2014

Antall arbeidsskader i bygg- og anleggsbransjen er på vei ned. I 2020 ble det registrert 2.498 arbeidsskader i 2020, noe som er det laveste antallet siden 2014.

Undersøkinga viser også at åtte arbeidstakarar i byggje- og anleggsverksemd omkom arbeidsulykker i 2020. I 2019 var dette talet ni, og i 2018 var det fire, som er det lågaste talet som er registrert for næringa i siste tiårsperiode.

Den årlege analysen av arbeidsskadar i byggje‐ og anleggsnæringa, er utarbeidd av Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Les hele meldingen fra STAMI her

Last ned hele rapporten her