Endring i forskrift om fiskefartøy under 15 meter.

Sjøfartsdirektoratet sendte den 22. juni i år et forslag til revisjon av forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største på høring.

Høringssvarene danner bakgrunn for denne forskriften

Foto: www.Lsi-bok.no

Ikrafttredelse

Endringene trer i kraft 1. januar 2022.

Ny § 99a –-kontroll av løfteutstyr

Løfteutstyr med en løftekapasitet til og med 500 kg og til og med 2 tonn meter på fiskefartøy med største lengde 8 meter til 15 meter skal godkjennes av godkjent foretak ved førstegangskontroll og periodiske kontroller.

Alternativt kan godkjenning av kran gjennomføres av sakkyndig person i samsvar med forskrift om laste- og losseinnretninger.

For fartøy med største lengde 8 til 9 meter gjelder kravet for fartøy som skal sertifiseres første gang som fiskefartøy etter 1. januar 2023.

Det skal gjennomføres et årlig ettersyn av løfteutstyret. Det årlige ettersynet skal omfatte funksjonstest og visuell kontroll for å avdekke strekk, slitasje, tæring, brudd og sprekkdannelser mv.

Det årlige ettersynet kan gjennomføres av verksted, godkjent foretak eller annen virksomhet eller person med kompetanse til å utføre denne.

 

Last ned rundskriv RSR15-2021 og se hele nyhetsmeldingen HER

Les mer om regelverk og kraner i vår lærebok som ble utgitt i 2017. HER