Læring var hovedtema på PTIL’s Sikkerhetsforums årskonferanse 2017

Læring var tema på årets konferanse i Stavanger, se www.ptil.no

Se opptak av alle innleggene.

Her er noen av innleggende:

  • Organisatorisk læring og regelverksutvikling
  • Menneskets betydning for sikkerhet
  • Hvordan lærer vi på bransjenivå
  • Hvordan ta ut læring etter granskede hendelser