HMS-seminar for godstransportvirksomheter

Lær om hvordan godt HMS-arbeid bidrar til å redusere risiko i din transportbedrift.
Delta på seminar 28. september (Oslo) eller 26. oktober (Bergen).

På seminaret vil du vil blant annet

  • lære mer om regelverket
  • høre om Arbeidstilsynets erfaringer fra tilsyn i transportbransjen
  • få veiledning fra erfarne inspektører og jurister fra Arbeidstilsynet og Statens vegvesen
  • kunne diskutere felles problemstillinger med andre fra samme bransje

Seminaret arrangeres i Oslo 28. september og i Bergen 26. oktober.

Se mer på www.arbeidstilsynet.no

Se program.