Kranfartøy havner mellom petroleumsloven og arbeidsmiljøloven.

Norsk olje og gass vil ha maritime regler for plattformfjernere.

Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass mener utenlandske arbeidere som demonterer plattformer, skal regnes som sjømenn.

– Vi mener reglene er klare og tydelige. Maritime regler gjelder for maritim virksomhet, sier Knut Thorvaldsen, viseadministrerende direktør i Norsk olje og gass.

Avisen har tidligere skrevet om dem som jobber med å demontere olje- og gassplattformer og hvorvidt de skal regnes som oljearbeidere eller som sjøfolk.

Fjerningsarbeid utført av kranfartøy havner mellom petroleumsloven og arbeidsmiljøloven.

Norsk olje og gass mener de maritime reglene må gjelde.

Les mer om denne saken på www.bygg.no