Arbeids- og inkluderingsdepartementet har konkludert i sak om kritikkverdige forhold i Arbeidstilsynet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet er ferdig med sin rapport om varselet om kritikkverdige forhold i Arbeidstilsynet.

De konkluderer med at Arbeidstilsynet ikke bryter arbeidsmiljøloven og at det generelle arbeidsmiljøet i Arbeidstilsynet ikke er uforsvarlig eller helseskadelig.

Departementet skriver i sin rapport at de heller ikke kan se at det er grunnlag for påstanden om at det er en generell fryktkultur i Arbeidstilsynet.

Departementet påpeker samtidig at det er utfordringer etaten må jobbe med knyttet til samarbeidsforhold og rammebetingelser i arbeidsmiljøutvalget (AMU), samhandling i medbestemmelsesapparatet, inndeling i verneområder, systematisk HMS-arbeid og oppfølging av avviksmeldinger og arbeidsmiljøet i Arbeidstilsynet, blant annet ytringsklima.

Les mer om departementets konklusjon HER