Krankurs: – Det viktige er at man har fått reell opplæring

Bør en fisker å gå på kurs før han eller hun får kjøre kran om bord eller på kaia? Eller er det nok med en gjennomgang sammen med skipperen?

OPPLÆRING: Ved fiskemottaket hos Petters Sjømat utenfor Harstad er plakaten med krav om dokumentert opplæring før bruk av kaikranen allerede på plass. Flere kraneiere varsler det samme etter Arbeidstilsynets krav, og den forespurte dokumentasjonen kan være et kursbevis som omtalt i saken. Hos Petters Sjømat har bedriften selv tatt initiativ, og kjører nå kurs for sine faste fiskefartøyer.Foto: Jon Eirik Olsen
OPPLÆRING: Ved fiskemottaket hos Petters Sjømat utenfor Harstad er plakaten med krav om dokumentert opplæring før bruk av kaikranen allerede på plass. Flere kraneiere varsler det samme etter Arbeidstilsynets krav, og den forespurte dokumentasjonen kan være et kursbevis som omtalt i saken. Hos Petters Sjømat har bedriften selv tatt initiativ, og kjører nå kurs for sine faste fiskefartøyer. FOTO: JON EIRIK OLSEN

Krankurs: – Det viktige er at man har fått reell opplæring

– Når det skjer en ulykke med kraner involvert, ender man alltid opp med to spørsmål: Er utstyret i orden? Har den som bruker utstyret nødvendig opplæring?

– Kompetanse på både utstyr og bruk av utstyret kan en fisker sikre seg gjennom dokumentert opplæring. Det trenger ikke bety verken kurs eller sertifikater, men det er viktig at man skaffer seg reelle kunnskaper og ferdigheter før man gir seg i kast med hendlene, sier Hans Chr Elmholdt til Fiskeribladet.

Elmholdt er en av landets ledende kapasiteter på kraner og kranopplæring. Han har vært benyttet av både Havarikommisjonen og i rettssystemet som fagperson på akkurat dette fagfeltet. Han driver i dag forlaget Lifting & Safety International AS i samme bransje.

Mange spørsmål

Hans innspill kommer som en oppfølging etter at en artikkel i Fiskeribladet nylig, der tittelen «Nye krav sender fiskerne på kran-opplæring» har skapt en del oppstuss i næringa og mange spørsmål til en etat som Sjøfartsdirektoratet.

Viktig orientering

– Sjøfartsdirektoratet gikk ut med en god og dekkende orientering etter denne saken, der de henviste til både gjeldende regelverk og hvilke krav som stilles.

Men det er viktig å understreke at hvis man bare leste første del av denne redegjørelsen, uten å «trykke» seg videre i teksten, kunne man lett sitte igjen med inntrykk av at det ikke stilles noen krav. Men, som det også går frem av redegjørelsen, stilles det likevel krav fra myndighetene om at rederiet plikter å sørge for tilstrekkelig opplæring i de oppgaver personellet om bord settes til, og denne opplæringen skal dokumenteres skriftlig.

– Ikke alle rederier har kompetanse til å gi slik opplæring, og da er det nærliggende å skaffe den utenfra, slik det ble gjort i de tilfellene Fiskeribladet omtalte. Fiskerne her gjennomgikk opplæring i tråd med kravene fra Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet, og fikk etter kurset dokumentasjon som bekrefter ferdigheter og kunnskap i bruk av kraner, enten de står om bord i båten eller på kaia, sier Elmholdt.

Kunne vært unngått

Han bruker samtidig anledningen til å understreke at uansett hvordan man skaffer seg opplæring og dokumentasjon, så dreier det seg om kompetanse som kan være avgjørende for sikkerheten om bord. 

Som eksempel bruker han en melding Sjøfartsdirektoratet nylig sendte ut om at «en notkran falt ned og skadet to mann». Tre bolter som gjenget seg ut, antas å være årsak til hendelsen, og Sjøfartsdirektoratet skriver at «Hendelsen kunne vært unngått gjennom bedre rutiner for ettersyn og kontroll av kran før bruk», og direktoratet viser til at skipsfører skal «sørge for at personell som skal operere kranen har påkrevd opplæring. Opplæringen skal dokumenteres».

For abonnenter kan hele artikkelen leses på www.fiskeribladet.no

Les også nyhetsmeldingen fra 27. juni som refererer artikkel fra Sjøfartsdirektoratet.