VR er Statnetts nye HMS-verktøy

Vil redde liv med spillteknologi.

Skjermbilde fra VR-simulatoren.

Skjermbilde fra VR-simulatoren. (Skjermbilde: Statnett)

Som en flysimulator

Arbeidet for å øke bevisstheten rundt sikkerhet ytterligere startet høsten 2016, etter to dødsulykker hos entreprenører på oppdrag for Statnett i april og mai samme år.

Som en del av HMS-arbeidet har Statnett utarbeidet en huskeliste du alltid må følge på anlegg og stasjon for å unngå farlige hendelser, de såkalte ni livreddende regler. Det er disse ni reglene de ansatte nå skal få testet at de kan i et VR-spill utviklet i samarbeid med selskapet Hyper.
– I HMS er det tradisjonelt mange manualer som må leses og pugges, og det gir deg kunnskap, men ikke nødvendigvis nok bevissthet, og ingen erfaring. Vi ønsket å aktualisere HMS og treffe et bredere publikum på en sterkere måte med nye virkemidler, sier HMS-direktør Per Christian Øyan i Statnett.
– Tanken har vært å bygge noe tilsvarende piloters flysimulatorer tilpasset vår operative virksomhet, hvor hele sanseapparatet aktiveres slik at læringen blir bedre, og slik at du agerer og har en adferd som støtter opp om de livreddende reglene, sier Øyan.
Les mer om VR prosjektet til Statnett på www.tu.no