Fall er den vanligste typen arbeidsulykke i Norge

Fall er den typen arbeidsulykke som oftest blir rapportert til NAV, fulgt av det å bli truffet av en eller flere gjenstander.

Av 24 000 arbeidsulykker i 2015 medførte 45 prosent fravær på fire dager eller mer, melder Statistisk sentralbyrå.

40 arbeidsulykker endte med dødelig utfall i 2015

Les mer på fosna-folket.no