Digital kompetanse i byggenæringen

Byggenæringen står ovenfor en historisk endring som gjennomsyrer alle prosesser og verdikjeder.

De som kjemper mot vindmøller er i ferd med å bli akterutseilt.

Kiosker og brett

BIM-kiosker og nettbrett har gjort sitt inntog på byggeplassene, robotisering er i startgropen og de som er godt forberedt kan begynne å kapitalisere på innsatsen.

Les mer på bygg.no