Evaluering av Maskindirektivet

EU-kommisjonen er i ferd med å vurdere om Maskindirektivet fungerer effektivt og hvorvidt trengs noen endringer, og har lansert en offentlig høring i form av et spørreskjema.

Målgruppen er bedrifter og enkeltpersoner som har en interesse i maskindirektivet , for eksempel

  • produsenter,
  • meldte organer,
  • brukerbedrifter,
  • arbeidstakere,
  • forbrukere og interessegrupper

Spørreskjemaet er tilgjengelig på Engelsk og tysk.

Les mer her på ec.europa.eu