Fagdag 25. mars – kran, løft og rigging ved store verft og landanlegg – NB! AVLYST

NB! FAGDAGEN ER AVLYST PGA. VIRUSSAKEN.

Norsk Industri har sammen med bransjen og tilsynsmyndighetene laget et program for fagdagen med fokus på sikre løfteoperasjoner ved store verft og landanlegg innen Olje & Gass. 

Med fagdagen ønsker Norsk Industri å belyse innsats fra flere aktører om hvordan bedrifter, både internt og sammen aktivt kan forebygge hendelser i forbindelse med løfteoperasjoner.

Og i hovedsak er det den hverdagslige aktiviteten med mange ulike løft som ikke er «planlagt» og øvet på som diskuteres; hverdagsløft i praksis. Det er også et ønske å se om bransjen sammen kan harmonisere sine retningslinjer for rigging, samt krav til opplæring. På fagdagen vil regelverket hos Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet presenteres.

Bransjen ser behov for kompetansebygging+ beste praksis+ diskusjon av erfaringer, dette kan være et startpunkt for å utvikle felles kriterier for opplæring og praksis. I bransjen er det omfattende bruk av rigging, og det er en arbeidsoppgave som har høy risiko. Det er mange innleide som er involvert i rigging, hvordan sikrer bedriftene at disse har fått rett opplæring?

Program for dagen

0900 Velkommen
Kort introduksjon ved Runar Rugtvedt, Norsk Industri

0910 Regelverk og tilsynserfaringer
Sigmund Andreasssen, Ptil og Bjørn Lerstad, Arbeidstilsynet

0930 En kranleverandørs hverdag
Konstruktive innspill for bruk av mobil- og lastebilkran ved Olav Moi Håland, Nordic Crane West

0950 Samarbeid mellom store verft
Presentasjon av samarbeidet mellom Kværner, Aibel og Nordic Crane West ved Geir-Åge Aasvik og Geir-Arne Emberland

1015 Pause

 

Kran og løft med fokus på mobil- og lastebilkraner

1040 Typegodkjent mobilkran for personløft
Tom Hjelmtveit, Equinor

1100 Snurr film – Storen, Kværners store kran på Stord

1110 Erfaringer med løfteoppdrag hos prosessindustrien, ved Kranringen

1125 Hvordan styrke sikkerheten? – Panelsamtale

1145 Lunsj

 

Rigging

1230 Hendelser ved rigging
Sigmund Andreassen, Ptil

1240 Faktiske krav i opplæringen til kran, løft og rigging hos Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet
Bjørn Lerstad og Sigmund Andreassen

1300 Hvordan er kvaliteten og krav til kvalitet på opplæring av riggere?
Hans Christian Elmholdt – Lifting & Safety International,  i dialog med salen

1340 Kaffepause

1410 Refleksjoner fra brukere

  • Equinor om samarbeid og bransjestandarder
  • Bilfingers refleksjoner rundt rigging og anhuking
  • StS – opplæring og utfordring i forbindelse med rigging

1440 Hvordan kan leverandørindustrien jobbe med dette videre?

1455 Oppsummering ved Runar Rugtvedt

Les mer om påmelding www.norskindustri.no