Fullt hus da kranfolket samlet seg om sikre løft i bygg og anlegg

– Det store deltakelsen viser både behov og engasjement for å sette søkelys på sikre løft i bygg og anlegg, sier styremedlem Trond Fossheim (t.v) og styreleder Hermod Petterson i Kranteknisk Forening. Foto: Svanhild Blakstad
Interessen og engasjementet er stort for å få ned antall uønskede hendelser og ulykker ved bruk av kran og løfteutstyr.

Nærmere 60 deltakere var samlet i Vika Atrium i Oslo tirsdag da Kranteknisk Forening (KTF) for sjette gang arrangerte sitt forum Sikre løft i bygg og anlegg (SLBA).

Forumet er en møteplass for entreprenører, byggherrer, HMS-ledere, byggeledere, kranførere, og jobber for å ivareta god HMS ved gjennomføring av løfteoperasjoner innen bygg og anleggsbransjen.

På programmet var det blant annet innlegg om kompetansebevis og sikker kommunikasjon for utenlandske og fremmedspråklige arbeidstakere ved Arbeidtilsynet, Krav til dokumentasjon og kontroll i forbindelse med lastbærere ved Kranteknisk forening, Sikker håndtering av betongelelementer ved Betonglemementforeningen, Viktige fokusområder for å gjennomføre sikre lasteoperasjoner ved Vedal Prosjekt og Bruk av KTF-standarden ved Norsk Maskinkontroll.

KLIKK og les mer på www.bygg.no